• แจ้งความประสงค์เพื่อนำส่งและเปิดเผยข้อมูลการลงทุน
  ในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  หมายเหตุ

  1. 1. ข้อมูลที่ระบุต้องตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัท
  2. 2. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ หริอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ดังกล่าวได้ ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี หรือตามช่วงเวลาใดๆ ที่บริษัทกำหนดแล้วแต่กรณี
  3. 3. หากท่านไม่แจ้งความประสงค์จะทำให้ ท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน SSF/ RMF ตามประกาศของกรมสรรพากรได้
  4. 4. ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.xspringam.com/privacy-policy
  5. 5. หากท่านมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถทำรายการได้ กรุณาติดต่อ ตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง
   Email: wealthsupport@xspringam.com Tel: 02-030-3730 ext. 2
  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.