เปิดบัญชีออนไลน์


เปิดบัญชีและทำธุรกรรมด้วยตัวเอง


 1. เข้าสู่ระบบเพื่อเปิดบัญชี
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 3. ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนพร้อมแนบเอกสาร
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  • ตัวอย่างลายเซ็น
 4. ยืนยันการเปิดบัญชี
 5. รอผลอนุมัติเปิดบัญชี


เริ่มลงทุนกับ XSpring AM

เปิดบัญชีออนไลน์arrow-right.png


หมายเหตุ

กรุณาใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ เพื่อยืนยันตัวตน อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท๊ปเล็ตและคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพ