ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (cumulative)

X-SEQS-IA

10.1371

... +1.99

ณ วันที่ 22/04/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAVวันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2567 10.1371 10.1372 10.1371 ... +1.99 10,571,953.70
19/04/2567 9.9396 9.9397 9.9396 ... -2.10 10,365,966.62
18/04/2567 10.1530 10.1531 10.1530 ... -0.72 10,588,543.60
17/04/2567 10.2270 10.2271 10.2270 ... -2.29 10,665,758.42
11/04/2567 10.4669 10.4670 10.4669 ... -0.84 10,915,905.86
10/04/2567 10.5554 10.5555 10.5554 ... +0.69 11,008,216.40
09/04/2567 10.4826 10.4827 10.4826 ... +1.94 10,932,297.58
05/04/2567 10.2831 10.2832 10.2831 ... +0.24 10,724,277.86
04/04/2567 10.2583 10.2584 10.2583 ... -0.29 10,698,411.74
03/04/2567 10.2880 10.2881 10.2880 ... -0.48 10,729,366.09
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ